23 September 2017
شما اینجا هستید صفحه اصلی-->اعضای تحقیقات - دکتر پوراصغر
 

دکتر فرامرز پوراصغر

متخصص انفورماتیک پزشکی

عضو پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای

رزومهنوشته شده توسط   بابک زارع آبادی