23 September 2017
شما اینجا هستید صفحه اصلی-->برچسب شده با رجیستری حوادث ترافیکی
  برچسب شده با رجیستری حوادث ترافیکی
محتوا/ رجیستری مصدومیتهای ترافیکی                            
     
دوشنبه 23 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری جلسه رجیستری مصدومین حوادث ترافیکی                            
      جلسه مربوط به بررسی "فرم پزشک" مربوط به رجیستری حوادث ترافیکی در معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید. این جلسه در خصوص الحاق فرم شدت مصدومیت، ویژه رجیستری مصدومین حوادث ترافیکی به پرونده مصدومین، در دفتر جناب آقای دکتر عبادی (قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز) در تاریخ 24/1/96 برگزار گردید.
يکشنبه 10 ارديبهشت 1396