21 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیدرباره مرکز تحقیقات
  درباره مرکز تحقیقات

درباره مرکز

با توجه به نیازهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با توجه به پتانسیل وجود زمینه های تحقیقاتی و پیشینه مناسب در این حوزه نیاز به راه اندازی این مرکز در تبریز احساس گردید.

مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای از سال 91 کار خود را به طور رسمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز کرد.

این مرکز در مدت کوتاه فعالیت خود ضمن پیگیری فعالیت های گذشته برنامه های قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده است. که میتوان در این زمینه به اجرای فعالیت های آموزش و پرورش در این زمینه، همکاری و جلب مشارکت سازمانهای مرتبط با حوزه ترافیکی اشاره نمود.

اهداف کلی 

نقش کلیدی مرکز در ارتقا دانش ترافیکی و پیشگیری از حوادث جاده ای در سطح کشور

توسعه ارتباطات ملی و بین المللی در زمینه توسعه دانش ترافیکی

اهداف اختصاصی

برنامه ریزی آموزشی و اجرا برای گروه های هدف (تعیین محتوا،طراحی و اجرا،ارزشیابی) در حوزه پیشگیری از حوادث جاده ای در سطح کشور

انتقال ،ترجمان وکاربست دانش ترافیک در حوزه پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای به میزان 80% تا پایان برنامه

گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه

انتشار و تجاری سازی نتایج پژوهشی به میزان 80% تا پایان برنامه

تقویت ارتباطات درون بخشی و برون بخشی به میزان 100% تا پایان برنامه


نوشته شده در   سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1395  توسط   بابک زارع آبادی