23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیاعضای هسته مرکزی کارگروه تخصصی "توسعه دانش ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای"
  اعضای هسته مرکزی کارگروه تخصصی "توسعه دانش ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای"
اعضای هسته مرکزی کارگروه تخصصی "توسعه دانش ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای"
 
 
 

لیست اعضا

سمت

عنوان همکاری در تدوین برنامه

دکتر اصلان آبادی

عضو کارگروه تخصصی

تیم مدیریتی

دکتر اصغری

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر اله وردی پور

عضو کارگروه- رئیس دانشکده بهداشت

تیم مدیریتی

دکتر پیری

عضو کارگروه- رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

تیم مدیریتی

دکتر حیدریان

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر دلیرراد

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر زمان زاده

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر سفیری

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر صادقی

رئیس کارگروه تخصصی

تیم مدیریتی

دکتر صادقیه اهری

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

دکتر مشکینی

عضو کارگروه- به نمایندگی از طرف دکتر شکوری

تیم مدیریتی

دکتر گلستانی

عضو کارگروه

تیم مدیریتی

سعیده شیخی  کارشناس مرجع تخصصی کمیته اجرایی
 نوشین هوشیان  کارشناس مرجع تخصصی  کمیته اجرایی
 فهیمه بختیاری کارشناس کمیته اجرایی
 عمید نیکخواه کارشناس کمیته اجرایی
 مهناز اسدی زاده کارشناس کمیته اجرایی
 
نوشته شده در   يکشنبه بیست و سوم خرداد 1395  توسط   بابک زارع آبادی