23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیبرچسب شده با رجیستری حوادث ترافیکی
  برچسب شده با رجیستری حوادث ترافیکی
مطالب/ هفتمین جلسه کمیته سلامت و ترافیک                            
      .
سه شنبه 21 فروردين 1397
محتوا/ اخبار                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ کمیته                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ لینکهای مفید                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ سازمانهای همکار                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ دیکشنری                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ آمار                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ رصد                            
     
سه شنبه 2 آبان 1396
محتوا/ رجیستری مصدومیتهای ترافیکی                            
     
دوشنبه 23 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری جلسه رجیستری مصدومین حوادث ترافیکی                            
      جلسه مربوط به بررسی "فرم پزشک" مربوط به رجیستری حوادث ترافیکی در معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید. این جلسه در خصوص الحاق فرم شدت مصدومیت، ویژه رجیستری مصدومین حوادث ترافیکی به پرونده مصدومین، در دفتر جناب آقای دکتر عبادی (قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز) در تاریخ 24/1/96 برگزار گردید.
يکشنبه 10 ارديبهشت 1396