23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیبرچسب شده با دکتر کوشا
  برچسب شده با دکتر کوشا
مطالب/ دکتر احمد کوشا به عنوان رئیس مرکز ملی آموزش سلامت منصوب شد.                            
      طی حکمی از جانب ریاست محترم دانشگاه دکتر احمد کوشا با حفظ پست سمت آموزشی به عنوان رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت منصوب گردید.
شنبه 15 ارديبهشت 1397
مطالب/ دومین نشست کمیته رجیستری مصدومیت های ترافیکی با حضور جناب آقای دکتر تبریزی، جناب آقای دکتر کوشا و جناب آقای دکتر رجائی                            
      دومین نشست کمیته راهبردی رجیستری مصدومیت های ترافیکی با حضور جناب آقای دکتر جعفرصادق تبریزی، جناب آقای دکتر کوشا و جناب آقای دکتر رجائی
پنجشنبه 19 مرداد 1396