23 June 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیبرچسب شده با حوادث جاده ای
  برچسب شده با حوادث جاده ای
صفحات/ صفحه اصلی                            
     
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397
مطالب/ جلسه با تیم دانشگاه Odense دانمارک                            
      .
سه شنبه 21 فروردين 1397
مطالب/ جلسه بررسی و هماهنگی مدل مفهومی رجیستری مصدومین ترافیکی کشور                            
      .
چهارشنبه 9 اسفند 1396
مطالب/ برگزاری جلسه بررسی همکاریهای مشترک در زمینه طرحهای تحقیقاتی ملی در خصوص سیستم رجیستری ترافیک                            
      جلسه مزبور در روز دوشنبه مورخه 09/12/95 به میزبانی مرکز تحقیقات پیشگری از آسیب حوادث جاده ای در دفتر ستاد دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه ،معاونت درمان دانشگاه ، جناب آقای دکتر لرنژاد( معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور) ،خانم دکتر حدادی ( رئیس اداره ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث وزارت متبوع) ، رئیس مرکز تحقیقات به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که دست اندر کار در امر ثبت حوادث ترافیکی و سیستم رجیستری می باشند برگزار گردید.
دوشنبه 16 اسفند 1395
مطالب/ مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای                            
      -
شنبه 29 خرداد 1395
صفحات/ عناوین طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای                            
     
چهارشنبه 26 خرداد 1395
صفحات/ درباره مرکز تحقیقات                            
     
سه شنبه 25 خرداد 1395
صفحات/ Research Priorities                            
     
دوشنبه 17 اسفند 1394
مطالب/ برگزاری اولین سمینار کشوری توسعه دانش ترافیکی وحوادث جاده ای در دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      بیش از 35 درصد ظرفیت تخت های بیمارستانی با مصدمین سوانح رانندگی اشغال می شود
چهارشنبه 23 دي 1394