26 May 2018
شما اینجا هستید صفحه اصلیکتاب ها
  کتاب ها
معرفی کتاب 

عنوان کتاب:
روش ها و تحلیل های کاربردی آمار

نرم افزار STATA یک نرم افزار آماری بسیار قدرتمند و در عین حال سریع است که علیرغم قیمت گران آن نسبت به نرم افزار SPSS به دلیل رقابت های جامع آن و نیز امکانات خاصی که برای مطالعات پزشکی و اپیدمیولوژیک داراست، جزئ نرم افزار های محبوبی است که در کشورهای اروپایی و امریکایی برای مطالعات پزشکی استفاده می شود.
با توجه به اینکه شناخت درستی از طرح های مطالعاتی، در انتخاب صحیح روش آماری نقش بسزایی دارد، بنابراین داشتن آگاهی در این زمینه ضروری است. از اینرو این کتاب با هدف آگاهی افراد در حیطه آمار کاربردی تدوین گردیده است.
 
نویسندگان:
- دکتر همایون صادقی بازرگانی
- دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

فایل داده ها:
دانلود


عنوان کتاب:
داروها،رانندگی و ایمنی ترافیک
نویسندگان: دکتر مصطفی فرح بخش

 

این کتاب خلاصه و ترجمه ای از تحقیقات انجام یافته و معرفی روش های مطالعه در حیطه پیشگیری از آسیب های ترافیکی و مطالب کاربردی و به علاوه آزمون های عملکرد رانندگی و طبقه بندی دارویی می باشد که کتاب نسبتا جامعی در حیطه داروها و ایمنی ترافیک فراهم آورده است.
تدوین هر فصل کتاب در قالب تهیه یک مقاله علمی تهیه شده است که از خلاصه فصل آغاز شده و سپس کلیات و مقدمه، یافته های به دست آمده از مرور بررسی های انجام یافته و در پایان با بحث و نتیجه گیری ادامه یافته است. برای تهیه این کتاب، تمام فصل های آن به دقت مطالعه شده و نکات کلیدی و کاربردی آن ترجمه شده است. از نتایج پژوهش های ارایه شده در متن انگلیسی کتاب، شواهد به روز و مبتنی بر مطالعات دقیق انتخاب شده است. برای آشنایی بیشتر محققان با رویکردهای علمی و منابع معتبر حیطه دارو و ایمنی ترافیک، نظام های طبقه بندی تاثیر داروها در رانندگی نیز به صورت خلاصه ترجمه و به عنوان ضمیمه آورده شد. هم چنین آزمون های معرفی شده در متن کتاب در پیوست توضیح داده شدند. با توجه به اهمیت مقوله خواب در رانندگی و کاهش آسیب های جاده ای، خلاصه فیزیولوژی خواب در یک پیوست آورده شده است.
عنوان کتاب: 
 ایمنی و ترافیک
نویسندگان: شورای نویسندگان

 
این کتاب که با مشارکت طیف وسیعی از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی، ارومیه، تهران، مراغه، همدان، کرمانشاه و پلیس راهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده است، به عنوان کتاب مرجع درس تک واحدی ایمنی و ترافیک (در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت کشوری تدریس می شود) استفاده می شود. پیشگفتار و مقدمه کتاب نیز توسط وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به رشته تحریر درآمده است. همچنین مقدمه ای توسط سرتیپ دوم تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به قلم تحریر درآمده است.
پس از دریافت داوری های اساتید دانشگاه ها و اصلاح، ویرایش دوم کتاب نیز در مراحل نشر می باشد.